ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

اوکراین بمثابه سیاه‌چاله‌ای برای تسلیحات آمریکایی

ویچسلاو تتیوکین (Vycheslav TETYOKIN) ا. م. شیری رسانه‌های جمعی غرب مشتاقانه از تحویل تسلیحات به دولت باندری کی‌یف حمایت می‌کنند و فهرست کشورهایی را که برای نئونازی‌ها کمک‌های نظامی ارسال … به خواندن ادامه دهید

مِی 12, 2022 · بیان دیدگاه