ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

«بر خشکسالی هم غلبه می‌کنیم!»

یوری املیانوف برگردان: ا. م. شیری در سالهای آخر دهه ۴٠ در کشور شوراها پوسترهای منقوش به تصویر نشسته استالین در پشت میزی که روی آن نقشه بخش اروپایی اتحاد … به خواندن ادامه دهید

مارس 14, 2019 · بیان دیدگاه