ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

سه ایده باشگاه رُم

والنتین کاتاسانوف(١) https://www.fondsk.ru/news/2018/09/04/tri-idei-rimskogo-kluba-46724.html ا. م. شیری   ۱۶ شهريور- سنبله ۱٣۹۷ بمناسبت پنجاهمین سالگرد مین‌گذاری به زیر بشریت فقط افراد معدودی، شاید، توانستند نقش باشگاه رُم در سرنوشت جهان را … به خواندن ادامه دهید

سپتامبر 7, 2018 · بیان دیدگاه