ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

نودمین سال به قدرت رسیدن هیتلر در آلمان

والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)،  پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه ا. م. شیری روابط غرب جمعی با اوکراین شباهت‌های زیادی به روابط آنگلوساکسون‌های دهۀ ۱۹۲۰ و … به خواندن ادامه دهید

ژانویه 12, 2023 · بیان دیدگاه