ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

لولا، رهبر چپ، رئیس جمهور منتخب برزیل

ا. م. شیری لوئیس ایناسیو «لولا» داسیلوا نیم قرن پیش وارد عرصۀ سیاست شد و اکنون در سن ۷۷ سالگی برای سومین بار به مقام ریاست جمهوری برزیل انتخاب شده … به خواندن ادامه دهید

نوامبر 2, 2022 · بیان دیدگاه