ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

به عمل کار برآید به سخندانی نیست

منبع

ا. م. شیری

روز ١٣ ماه مه (٢٣ اردیبهشت- ثور)، به درخواست نمایندگی دائمی فدراسیون روسیه بار دیگر جلسۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی آزمایشگاه‌های وزارت جنگ آمریکا در اوکراین تشکیل گردید. درخواست دوم روسیه را نمایندۀ انگلیس با سوء استفاده از موقعیت خود بعنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت رد کرده بود.

واسیلی نبنزیا، نماینده دائم ‌‌‌روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت: «روسیه شواهد جدیدی از فعالیت های نظامی- بیولوژیکی آمریکا در اوکراین را در اختیار شورای امنیت سازمان ملل قرار داده است». نبنزیا ادامه داد: «در طول دو ماه گذشته پس از نشست پیشین، شواهد جدیدی ظاهر شد. ما همه این مطالب را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرده ایم».

نبنزیا افزود: «ما همچنان شواهد مستند بسیار نگران‌کننده‌ای دریافت می‌کنیم که نشان می‌دهد وزارت دفاع ایالات متحده مستقیماً در اجرای پروژه‌های بیولوژیکی خطرناک در این کشور (در اوکراین) دخالت دارد که نشانه‌هایی از یک برنامه بیولوژیکی نظامی پنهان دارند. وی در ادامه گفت: «این فعالیت در مرکز اروپای شرقی و نزدیک مرزهای غربی روسیه انجام می‌شود و تهدیدی واقعی برای امنیت زیستی کشور، منطقه و کل جهان ما ایجاد کرده است. او گفت گزارشی توسط کنوانسیون سلاح های بیولوژیکی و سمی در چارچوب اقدامات اعتمادسازی مربوطه به سازمان ملل تجویز شده است. به گفته وی، تنها عملیات ویژۀ روسیه توانست این فعالیت خطرناک را متوقف کند(١).

به گزارش اسپوتنیک، ایگور کریلوف، فرمانده دفاع تشعشعی، شیمیایی و بیولوژیک نیروهای مسلح روسیه اظهار داشت که ایالات متحده به عنوان بخشی از برنامۀ بیولوژیکی- نظامی خود در اوکراین، از ماریوپل به عنوان مرکز منطقه‌ای برای کار با عامل ایجادکنندۀ وبا استفاده می‌کرده است. کریلوف گفت: «شواهدی مبنی بر تخریب اضطراری اسنادی که کار با وزارت نظامی ایالات متحده را تأئید می‌کند، به دست آمده است. تجزیه و تحلیل اولیۀ اسناد باقی‌مانده نشان دهندۀ استفاده از ماریوپل به عنوان یک مرکز منطقه‌ای برای جمع‌آوری و صدور گواهینامه بیماری‌زای وبا است»(٢).

در گزارش وزارت دفاع فدراسیون روسیه گفته می‌شود: مواد به دست آمده از آزمایشگاه‌های زیستی ماریوپل را بررسی خواهیم کرد.

باز هم به گزارش اسپوتنیک، ایگور کریلوف، فرمانده دفاع تشعشعی، شیمیایی و بیولوژیک نیروهای مسلح روسیه اظهار داشت که آزمایشگاه دامپزشکی ماریوپول ممکن است در برنامۀ بیولوژیکی-نظامی ایالات متحده مشارکت نموده باشد. این امر به دلیل وجود عوامل بیماری‌زای غیرمشخص برای بیماری‌های دامپزشکی از قبیل تب حصبه، تب پاراتیفوئید، گانگرن گازی مشهود است. کریلوف تصریح کرد: یک عمل تخریب مجموعه‌ای از میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا از تاریخ ٢۵ فوریه ٢٠٢٢ در آزمایشگاه بهداشتی و اپیدمیولوژیک پیدا شد که بر اساس آن کار با پاتوژن‌های وبا، تولارمی، سیاه زخم انجام می‌گردید. وی افزود: بخشی از مجموعۀ آزمایشگاه دامپزشکی به دلیل داشتن عجله تخریب نشده است. به منظور اطمینان از ایمنی و ذخیره‌سازی ایمن، متخصصان روسی ١٢۴ سویه را ارسال کرده و مطالعات خود را آغاز نموده‌اند(٣).

کریلوف، فرمانده دفاع تشعشعی، شیمیایی و بیولوژیک نیروهای مسلح روسیه در گزارش دیگری گفت: «ایدئولوژیست‌های فعالیت نظامی بیولوژیکی آمریکا در اوکراین، رهبران حزب دموکرات هستند». به گفتۀ کریلوف، از طریق نهادهای قوۀ مجریه آمریکا یک پایۀ قانونی برای تأمین مالی تحقیقات نظامی بیولوژیکی از منابع بودجۀ فدرال ایجاد شده است. کریلوف افزود که منابع سازمان‌های غیردولتی تحت کنترل حزب دموکرات آمریکا، از جمله صندوق‌های سرمایه‌گذاری بایدن، کلینتون، راکفلر تحت عنوان تضمین دولتی جذب شده‌اند. فرمانده دفاع تشعشعی، شیمیایی و بیولوژیک نیروهای مسلح روسیه تصریح کرد: «شرکت‌های فایزر، مدرنا، مرک و گیلیاد که به این روند پیوسته‌اند، در اوکراین آزمایش انجام می‌دهند و اصول ایمنی بین‌المللی برای کاهش هزینه را دور می‌زنند»(۴).

واسیلی بروزوروف، افسر امنیتی سابق اوکراین، می‌گوید: «پس از انقلاب رنگی فوریه ٢٠١۴ در اوکراین، فعالیت نظامی بیولوژیک آمریکا در آزمایشگاه‌هایی در مناطق مختلف این کشور گسترش یافت. کارشناسان امنیتی اوکراین به وضوح گفتند که آزمایشگاه‌های مورد نظر، در حال توسعۀ انواع جدید تسلیحات بیولوژیک علیه نژادهای خاص و انتخابی هستند» (۵).

علاوه بر گزارشات متعدد، از جمله موارد برشمردۀ بالا، بارها دولت چین به وجود ٣٣۶ آزمایشگاه پنتاگون در ٣٠ کشور و ۶٠ آزمایشگاه در مرزهای روسیه و چین اعتراض نموده و هشدار داده است.

به جز موارد بالا، خود من هم با توجه به مطالعاتی که بعد از کودتای فاشیستی آمریکا در اوکراین در سال ٢٠١۴، وجود ٣٠ آزمایشگاه پنتاگون در اوکراین و همچنین، در مورد توطئۀ شیوع کرونا و اعلام همه‌گیری بدون رعایت موازین و قواعد پزشکی، قرنطینه (حبس خانگی بشریت) و انجام واکسیناسیون به عمل آورده و بخشی از مطالعاتم را در قالب چندین ده عنوان مقاله (۴٨ مقاله) منتشر کرده‌‌ام(۶)، خطر جهانی تحرکات نظامی و بیولوژیک غرب به سردمداری آمریکا در اوکراین و کل جهان را با وضوح کامل درک و احساس می‌کنم. از این رو، در تاریخ ۶ اسفند سال جاری اطلاعیۀ کوتاه زیر را منتشر نمودم:

«رفقا، دوستان، همراهان و یاران انساندوست و صلح‌طلب!

به‌یقین که از وجود ٣٣۶ آزمایشگاه بیولوژیک وزارت دفاع ایالات متحدۀ آمریکا در قلمرو ٣٠ کشور جهان اطلاع کافی دارید. خطر مستقیم این تعداد آزمایشگاه‌های پنتاگون برای همۀ بشریت جهان، بویژه بدنبال عملیات ویژۀ نیروهای مسلح فدراسیون روسیه برای نازی‌زدایی در اوکراین، از سوی مقامات کشورهای جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه با وضوح تمام آشکار گردید.

با عنایت به اینکه، تعدادی زیادی از این آزمایشگاه‌ها در خاک جمهوری‌های همسایۀ ایران و افغانستان واقع هستند و پیش از همه، مردم هر دو کشور ما را مستیقاً تهدید می‌کنند، پیشنهاد می‌‌کنم طوماری با خواست برچیدن تمامی آن‌ها خطاب به سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی تنظیم شود.

پیشنهادات، نظرات و راهنمایی‌های تکمیلی هر تک تک شما در این زمینه قطعا راه‌گشا خواهد بود.

با ارادت و احترام، ابراهیم شیری».

متأسفانه، اطلاعیۀ بالا، منهای موارد معدودی، با بی‌اعتنایی احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها و دستجات، نویسندگان و تحلیلگران و کارشناسان و فعالان سیاسی که تعدادشان قطعاً از شمار طبقۀ کارگر بیشتر است، مواجه شد.

به این ترتیب، معلوم می‌شود بخش عمدۀ آن‌هایی که بی‌توجه به گزارشات و اطلاعات بسیار گسترده در زمینۀ فعالیت‌ها و تحرکات نظامی غرب برهبری آمریکا و خطرات جهانی تسلیحات کشتار جمعی آن‌ها، تمام توش و توان و ذوق ادبی خود را بکار می‌گیرند و مدام در وصف دموکراسی و آزادی و حقوق بشر مطالب پر طمطراق می‌نویسند؛ دم از صلدوستی می‌زنند؛ جنگ و کشتار و ویرانی را لعن و نفرین می‌کنند؛ بیانیه‌های و اعلامیه‌های آتشین در رد دیکتاتوری و استبداد صادر می‌کنند؛ شعارهای پرشور سر می‌دهند؛ از حقوق و آزادی‌های اجتماعی و فردی دم می‌زنند؛ فقط عالمان بی‌عمل و انشانویس‌های بسیار توانا و خوش‌ذوقی هستند که هرگز حاضر نیستند به اقدام عملی، حتی اگر یک عمل بسیار ساده، در حد تنظیم و امضای یک طومار مرتبط با سرنوشت کل جامعۀ بشری باشد، دست بزنند. اینجاست که ضرب‌المثل‌ معروف: «به عمل کار برآید به سخن‌دانی نیست»، مصداق پیدا می‌کند.

٢٩ اردیبهشت- ثور ١۴٠١

ــــــــــــــــــــــــــــ

منابع:

(١)-

https://ir.sputniknews.com/20220513/ارائه-شواهد-جدیدی-درباره-آزمایشگاه-های-بیولوژیکی-آمریکا-در-اوکراین-از-سوی-روسیه-10915221.html

(٢)-

  https://ir.sputniknews.com/20220511/ روسیه-آمریکا-از-ماریوپل-به-عنوان-مرکز-کار-با-عامل-ایجاد-کننده-وبا-استفاده-میکرده-است-10896269.html

 (٣)-

https://ir.sputniknews.com/20220511/وزارت-دفاع-روسیه-مواد-به-دست-آمده-از-آزمایشگاههای-زیستی-ماریوپل-را-بررسی-خواهیم-کرد-10896035.html

 (۴)-

https://ir.sputniknews.com/20220511/-روسیه-رهبران-حزب-دموکرات-آمریکا-نظریه-پردازفعالیت-های-بیولوژیکی-نظامی-آمریکایی-ها-دراوکراین-هستند–10895527.html

(۵)-

https://ir.sputniknews.com/20220513/ارائه-شواهد-جدیدی-درباره-آزمایشگاه-های-بیولوژیکی-آمریکا-در-اوکراین-از-سوی-روسیه-10915221.html

‌(۶)- عناوین بخشی از مطالب مرتبط (قابل جستجو در اینترنت):

ــ برنامه‌ریزی برای پاشیدن تسلیحات بیولوژیکی ایالات متحدۀ آمریکا بواسطۀ پهپادها؛

ــ آزمایشگاه‌های بیولوژیکی با کاربرد دوگانه در جمهوری‌های شوروی سابق؛

ــ اختاپوس آزمایشگاه‌های بیولوژیکی نظامی ایالات متحدۀ آمریکا در اوکراین؛

ــ تلاش برای ساخت تسلیحات بیولوژیکی در اوکراین؛

ــ آزمایشگاه‌های بیولوژیک آمریکایی در اوکراین؛

ــ آناکوندای آتشی در کنار مرزهای فدراسیون روسیه؛

ــ راشاگیت بمثابه آئینه بحران سیاسی آمریکا؛

ــ جنون جنگی رژیم‌های امپریالیستی؛

ــ اوکراین و حماقت کاخ سفید؛

ــ در باره رزمندگان آمریکائی با «تهاجم روسیه»؛

ــ نازیسم اوکراین. کتاب سفید؛

ــ اوکراین و برنامه های جنگی آمریکا؛

ــ هم اکنون رایش چهارم در اوکراین در دست ساخت است؛

ــ مسئله اوکراین در مباحثات گروه بیلدربرگ ــ  ما محکوم به دور هم جمع شدن هستیم؛

ــ فاشیسم، همجنسبازی و تجاوز بمثابه عناصر واقعیت سیاسی اوکراین؛

ــ پاکسازی‌ها در سازمان سیا در متن آتش سوزی اوکراین؛

ــ هم اسلحه، هم فاحشه، هم مواد مخدر»، یا پطر پاراشنکو؛

ــ اوکراین : جنایات جنگی و منافع شرکتهای فراملیتی؛

ــ نازیسم را روسیه مغلوب کرد، اما آمریکا آن را احیا می کند؛

ــ غرب و اوکراین: مروری بر تهیه نمایش‌ها(۱)؛

ــ غرب و اوکراین: مروری بر تهیه نمایش‌ها (۲)؛

ــ اتحاد آلمان- باندریها علیه اوکراین؛

ــ مربیان آمریکائی ویتالی کلیچکو؛

ــ علل، عوامل و اهداف شیوع ویروس کرونا از آغاز تا جنگ واکسن‌ها و …

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این نوشته در مِی 19, 2022 بدست فرستاده شد.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: