ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

چرا هیچ مانعی برای عرضۀ تسلیحات وجود ندارد؟

ا. م. شیری لطفاً توضیح دهید که چگونه می‌توان این واقعیت را درک کرد که چرا فدراسیون روسیه عرضۀ روزانۀ سلاح‌های سنگین غربی از طریق راه‌آهن به جبهه را متوقف … به خواندن ادامه دهید

آوریل 20, 2022 · بیان دیدگاه