ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

امروز روسیه فرصتی برای تولد دوباره دارد

«عملیات ویژۀ نیروهای مسلح روسیه برای نازی‌زدایی در اوکراین چه مسائلی را برجسته کرد» ــ بسیاری از اندیشمندان برجستۀ کرۀ زمین که در اعصار مختلف و در کشورهای مختلف زندگی … به خواندن ادامه دهید

مارس 26, 2022 · بیان دیدگاه