ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

مهار نازیسم در لانه، لازمۀ جلوگیری از جنگ جهانی

ا. م. شیری طی مدت سی سال گذشته پس از حذف اتحاد شوروی از نقشه سیاسی جهان در اوایل دهۀ آخر قرن بیستم، فاشیزم پیدا و پنهان غرب (غرب سیاسی- … به خواندن ادامه دهید

مارس 1, 2022 · بیان دیدگاه