ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

در باره منابع مالی صنعتی کردن اتحاد شوروی

https://www.fondsk.ru/news/2019/04/24/ob-istochnikah-finansirovanija-sovetskoj-industrializacii-48059.html نسخه خارق‌العاده و کمی آمار سرآغاز تأمین منابع مالی صنعتی کردن در اتحاد شوروی که ۹٠ قبل آغاز گردید، یکی از مرموزترین جوانب آن است. در نوشته‌های ضد شوروی، … به خواندن ادامه دهید

آوریل 28, 2019 · بیان دیدگاه