ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

استالین به آینده پیوست

پیام گنادی زیوگانوف صدر حزب کمونیست روسیه و رهبر فراکسیون کمونیستی در مجلس قانونگزاری (دوما)ی روسیه بمناسبت ١۴٠-مین سالروز تولد استالین https://kprf.ru/party-live/cknews/181306.html ا. م. شیری ٣ دی- جدی ١٣۹۷ اوضاع … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 24, 2018 · بیان دیدگاه