ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

تحریمهای «آقای جهان»، اوپوزیسیون مزدور و مخالفان مالتوسیانیست حاکمیت ایران

منبع تصویر: با اقتصاد پس از اتمام باصطلاح دوره شش ماهه تنفس در پی خروج ماجراجویانه امپراطوری آمریکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در اردیبهشت ماه سال جاری، آقای … به خواندن ادامه دهید

نوامبر 26, 2018 · بیان دیدگاه