ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

بازدارندگی آمریکایی چین از دایره جنگ تجاری خارج می‌شود

سناتور مارک روبیو چین را به «خشونت» در سین کیانگ متهم کرد و خواستار تحریم مقامات رسمی چین شد در ماه‌های اخیر راهبرد مهار چین بمثابه بخشی از راهبرد امنیت … به خواندن ادامه دهید

اکتبر 25, 2018 · بیان دیدگاه