ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

خزر وضعیت حقوقی کامل کسبت می‌کند

آندری آرشیف (Andrey Areshyev) https://www.fondsk.ru/news/2018/08/13/kaspiy-obretaet-polnocennyj-pravovoj-status-46608.html مترجم: ا. م. شیری ۲۸ مرداد- اسد ١٣۹۷ حضور نظامی خارجی در منطقه منتفی ‌شد ١۲ اوت، در روز نمادین «روز خزر»، در جریان دیدار … به خواندن ادامه دهید

اوت 19, 2018 · بیان دیدگاه