ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

کیست آن- مافیای پشت صحنه

والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov) پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» روسیه، کارشناس مسائل پشت صحنه http://www.sovross.ru/articles/1699/39678 مترجم: ا. م. شیری ١۹ خرداد- جوزا ١٣۹۷ روند جهانی‌سازی در … به خواندن ادامه دهید

ژوئن 9, 2018 · بیان دیدگاه