ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

کِشته‌های کنگره بیستم ۳

یوری امیلیانوف (Yuri Emelyanov) پروفسور، دکتر علوم تاریخ، پژوهشگر، نویسنده http://www.sovross.ru/articles/1475/27965 ترجمه: ا. م. شیری ۹ دی- جدی ١٣۹۵ بدیهی است که با گزارشات اطلاعاتی کسانی آشنا می‌شدند که احتمال … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 31, 2016 · بیان دیدگاه