ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

کِشته‌های کنگره بیستم ۲

یوری امیلیانوف (Yuri Emelyanov) پروفسور، دکتر علوم تاریخ، پژوهشگر، نویسنده http://www.sovross.ru/articles/1475/27965 ترجمه: ا. م. شیری ۶ دی- جدی ١٣۹۵ غرب به اعتراض برمی‌خیزد و برای انجام کودتای ضدانقلابی دو باره … به خواندن ادامه دهید

دسامبر 29, 2016 · بیان دیدگاه