ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر پیامدها و عواقب پیروزی و بر زمین افکندن آن بخش چهارم(آخر)

عواقب شکست انقلاب ا. م. شیری ۵ آذر- قوس ١۳۹۵ بالاخره، درخت جوان و پربار انقلاب کبیر سوسیالیستی اکتبر سال ١۹۱۷ برغم تمام دستاوردها و ثمرات شگرف و بی‌نظیرش چه … به خواندن ادامه دهید

نوامبر 25, 2016 · بیان دیدگاه