ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

تاریخ کوردها تکرار می‌شود

آنگلوساکسونها باز هم «خودیها» را رها می‌کنند دمیتری مینین (Dmitriy Minin) http://www.fondsk.ru/news/2016/09/10/istoria-kurdov-povtorjaetsja-anglosaksy-vnov-brosajut-svoih-42436.html برگردان: ا. م. شیری ۷ مهر- میزان ۱۳۹۵ حوادث عجیب و درهم پیچیده مناقشه سوریه ناگهان به سمت … به خواندن ادامه دهید

سپتامبر 28, 2016 · بیان دیدگاه