ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

اسرار بیماری و مرگ استالین و آغاز کارزار استالین‌ستیزی (بخش دوم)

اسرار فاش‌نشدۀ مرگ استالین (بخش  دوم) مترجم: ا. م. شیری ویراستار: حسین کوشی ۵ فروردین- حمل ١٣٩۵ ریشه‌های سیاست‌بازی در «پروندۀ پزشکی» اغلب تحلیلگران برای توجیه نبود کارکنان طبی در … به خواندن ادامه دهید

مارس 24, 2016 · بیان دیدگاه