ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

نظر استالین در بارۀ مبارزه خلق‌ها برای صلح‌ و در بارۀ میهن‌پرستی

بخش پایانی http://www.vkpb.ru/index.php/voprosy-teorii-i-praktiki-marksizma/item/2427-stalin-o-borbe-narodov-za-mir-i-o-patriotizme ترجمه: ا. م. شیری ۵ اسفند- حوت ١٣٩۴ کمونیستها صادق‌ترین، شجاع‌ترین و فداکارترین مبارزان آزادی خلق‌ها در مبارزه بر علیه فاشیسم «اعتبار کمونیستها نه تنها در اروپای … به خواندن ادامه دهید

فوریه 24, 2016 · بیان دیدگاه