ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

عربستان سعودی و جنگهای دائمی آمریکا

ا. م. شیری ٢۵ دی- جدی ١٣٩۴ بسیار وقتها پیش از آنکه جان کری وزیر خارجه آمریکا در پائیز سال گذشت تصریح نماید، که «شاهان آل سعود تاج و تحت … به خواندن ادامه دهید

ژانویه 15, 2016 · بیان دیدگاه