ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

اعزام پیشمرگه به کوبانی یا جنگ استعماری با دست دیگران

ا. م. شیری ۷ آبان- عقرب ۱۳۹۳ رژیمهای تروریستی-  فاشیستی غرب بفرماندهی امپراتوری آمریکا می روند تا یکی دیگر از فجایع خونین قرن بیست و یکم- «عراقیزه کردن» سوریه را … به خواندن ادامه دهید

اکتبر 29, 2014 · بیان دیدگاه