ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

ده سؤال و یک نتیجه

ا. م. شیری ۷ مهر- میزان ۱۳۹۳ نیروهای ترقیخواه بشریت در خلال قرون و اعصار متمادی با استناد بر اسناد و مدارک، شواهد و دلایل، منطق و استدلال علمی همواره … به خواندن ادامه دهید

سپتامبر 29, 2014 · بیان دیدگاه