ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

نازیسم اوکراین. کتاب سفید

http://politobzor.net/show-28032-ukrainskiy-nacizmbelaya-kniga.html ترجمه: ا. م. شیری ۲۹ تیر- سرطان ۱۳۹۳ اوکراین در طول ۲۳ سال «استقلال» دولتی تحت حاکمیت الیگارشها و ملی گرایان، بشدت تخریب شده است. در نتیجه، بحران در … به خواندن ادامه دهید

ژوئیه 20, 2014 · بیان دیدگاه