ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

فنون بالکانی مدیریت هرج و مرج

   یلنا گوسکووا (Yelena Guskova) دکتر علوم تاریخ، متخصص تاریخ خلق‌های یوگسلاوی، مدیر مرکز مطالعات بحران معاصر بالکان در دانشکدۀ اسلاویان فرهنگستان علوم روسیه http://www.noi.md/ru/news_id/36669 برگردان: ا. م. شیری ۴ … به خواندن ادامه دهید

مارس 24, 2014 · بیان دیدگاه