ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

تصویر واقعی ساختار مالی- اقتصادی تروریستی سرمایه¬داری در آئینه واقعیت

تصویر اواقعی ساختار مالی- اقتصادی تروریستی سرمایه داری در آئینه واقعیت   Advertisements

مارس 15, 2014 · بیان دیدگاه