ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

هرج و مرج لازمه بقاء امپریالیسم

ا. م. شیری ۱۰ اسفند- حوت ۱۳۹۲ بحران ساختاری تمام جوانب نظام سرمایه‌داری را فراگرفته و همه روزه عمق می‌یابد. اگر چه امپریالیسم جهانی در پی تجزیه اتحاد شوروی و … به خواندن ادامه دهید

مارس 1, 2014 · بیان دیدگاه