ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

انقلاب اکتبر! استالین. نوسازی- کودتای لیبرالی

  برای من تصور آن دشوار است، که یک انسان بیکار وقتیکه گرسنه است و کار شایسته برای خود پیدا نمی کند، چگونه می تواند از «آزادیهای شخصی» بهرمند باشد. … به خواندن ادامه دهید

نوامبر 20, 2013 · ۱ دیدگاه