ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

دوره استالین بگواهی آمار و ارقام

نوشته گنادی زیوگانوف برگردان: ا. م. شیری (بخش دوّم) سوسیالیسم پیروز می شود پیشگفتار مترجم ماکسیم گورکی، نویسندۀ بزرگ خلق روس اعتقاد داشت: «روشنفکرانی که چند سالی از عمر خود … به خواندن ادامه دهید

جون 14, 2012 · بیان دیدگاه