ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

سینمای آزاد؟!

حمید محوی

باسلام به سینمای آزاد ایران!
در شمارۀ 56 شما دیدم که از یک شاعرۀ زیباروی مسلح به تفنگ و فشنگ به پر کمرسوریه ای، قطعه ای دلفریب و خلاصه شاعرانه منتشر کرده اید(
شعری از غاده السمان).من هم چند روز پیش قطعه ایدربارۀ القاعده و برادران مسلمان در سوریه منتشر کردم. مثل این که روضه خوانی هایمن از کسی اشک نمی گیرد.
در هر صورت آنها هم مثل زیبارویتفنگ به دست شمادر سوریه به تخریب زیر بناهای کشور اشتغالدارند

سینمای آزاد؟

آزادی باسینما و شعر و تفنگ آمریکایی ساخت ترکیه و القاعده و اخوان المسلمین … واقعا بایدمعجون شگفت انگیزی باشد که تنها از مخیلۀ سینما چی های ایران می تواند تراوش کند.

سینمای آزاد گرامی!

حالا باید یک نفر را پیدا کنید که به آزادی و تفنگچی های زیباروی شما باور داشته باشد.

گاهنامۀهنر و مبارزه به شما نصیحت می کند که خودتان را از منجلاب اپوزیسیون های مزدور آمریکاو اروپا نجات دهید و در دام بهار عرب نیافتید. بهاری در کار نیست. هلفایر – یعنی آتش جهنم – آمریکاییاست و بس.  ملت های جهان و گاهنامۀ هنر و مبارزه  دیر یا زود بهحساب اروپا و آمریکا رسیدگی خواهند کرد. این اپوزیسیون های دگوری که جای خوددارد.
در هر صورت، هنر خیلی بهتر از پادویی کردن برایآمریکایی ها و قتل عام زن و بچه های بی پناه عرب و آفریقایی است. این طور نیست؟

نظر سینمای آزاد در این مورد چیست؟ یعنی این که شما همبله؟ با القاعده …آمریکا…؟ حالا اگر من بگویم شما با القاعده قرار داد بستهاید، و می خواهید جنگ راه بیاندازید علیه ایران که بعد برای خودتان استودیو راهبیاندازید…هالیوود تهران بای بای …به زودی «تفنگچی» روی پردۀ پارامونت ایسمنکالر با شرکت آسمانی السمان …«تفنگ ها برای کی شلیک می کنند؟» …کی باور می کنه؟


گاهنامۀ هنر و مبارزه

http://g-honar-v-mobarze.blogfa.com/
پاریس 29 اوت 2011

2011/8/28 cinemyeazad@tonline.de <cinemyeazad@tonline.de>

باشگاه کتاب در فیس بوک منتشر کرد: کتاب ده سال سینمای آزاد ایران ( بصیر نصیبی)

تمام کتاب ،بصورت پ. د. اف . در شماره 56

    www.cinemaye-azad.com

 شماره  56 با یاد قربانیان جنایت سینمار کس آبادان منتشر شد.

اولین وتنها نشریه سینمایی فارسی زبان در تبعید.نگاهی متفاوت به سینما در ایران امروز.

 

* سالگشت  جنایت سینما رکس آبادان، همراه با تصویر وتوضیحاز سایت  alefbe 

شعری از غاده السمان شاعری از سوریه جعفر پناهی ، زندان خوش عاقبت ،شال سبز سیدی وجنبش مردمی ،بصیر نصیبی کاش این حقارت را به چشم  نمی دیدم ،مینا اسدی گاو گندچالِ دهانِ کیهان و اصلاح طلبان خارج نشین! ، امید حبیبی نیا * بخشی از کتاب سینما، سیاست، تجارت گریز و تعهد در سینمای فرانسه به هنگام اشغال ،ترجمه هوشنگ طاهری  جدول کامل برنامه مروری بر  سینمای ایران در تبعید در چهارمین گردهمایی سراسری درباره کشتار زندانیان سیاسی در ایران!   در متن وحاشیه ی  سینمای جمهوری اسلامی! «تماشاخانه تهران» در فرانکفورت، فرهاد مجدآبادی. خبرهایی کوتاه از دنیای سینما

بخش عمومی

*چطوری مردم فیلمهای سینمای ج.اسلامی را مجانی تماشا میکنند؟!!*آنجلینا  جولی خانم هم محجبه می شود! *لطف ومحبت وزارت ارشاد دولت پادگانی به استاد آواز فتنه گر! *اخطار شجاعانه کارگردان سبزالهی  ج. اسلامی به ملکه انگلیس* پاسخ به خاتمى شهلا نوری*آن معلم واین شاگرد ،پویان انصاری….

لینک ها .

*سایت گزارشگران، وبلوگ چشمان بیدار( مهستی شاهرخی) *وبلوگ آزاده سپهری  *آرشیو وبلوگ روزا*فریادنشریه جنبش زنان تحت ستم آفغانستان، نشریه آلترناتیو.

یوتیوب

گفتگو ی بهنود مکری با یوسف اکرمی در باره فیلم جدید او پرواز در  مه

 و…

 

2011/8/29 Bassir Nassibi <cinem-ye-azad@t-online.de>
Am 29.08.2011 12:23, schrieb mahvihamid:


آقای محوی این حرفها چیه بهم می بافی؟ بهار عرب، امریکا،القا عده!   و… و..نشسته ای جایی دل خوش هر چه به ذهنت میرسه   صادر میکنی؟  یه شعر برام ایمیل شد از ترکیبش خوشم آمد یه عکس هم داشت خب گذاشتم کنارش .بهمین سادگی داری از عکس واین شعر معنا ومفهوم در میاری که چی؟،  اگه این خانم  فرستاده ای ،جاسوسی چیزی هست خب بنویس  تا ماهم بشناسیمش  ( البته با نثری که بشود فهمید بدور از اداهای کهنه شده روشنفکرانه )شما فکر میکنی فصلنامه ات خیلی مترقی ضد امپریالیسته؟ نه ما کاری داریم حضرت چه می کنید وچه شاهکار هایی میافرینید نه شما با ما نصیحت کنید این نشریه را چطور منتشر کنیم. دیگه جوابی هم نمی دهم نه وقتشو دارم ونه انگیزشو.

***

آقایبصیر نصیبی

بی آن که گستاخی کرده باشم، باید بگویم که متأسفانه جملۀ آخر شما درگفتگو را می بندد و بسیاری دیگر را نیز که در انتظار پاسخ شما هستند نا امید میسازد. شما مدعی سینمای آزاد و کلی چیزهای دیگر هستید، در سخنرانی های پر شورتان میخواهید جمهوری اسلامی را سرنگون کنید و در اینجا می گویید جواب نمی دهید و انگیزهندارید… ولی من انگیزۀ بسیار زیادی دارم که در بارۀ تنفگچی شما اظهار نگرانیکنم…و اظهار نگرانی کنم که هم وطنانم چگونه علیه کشور خودشان با طرح هایامپریالیستی هم کاری می کنند. خواسته و ناخواسته. شما را نمی گویم، چون که خود شمابه مزدوران  معترض هستید. ولی ممکن است از روی بی اطلاعی به بهار عرب باور کردهباشید.

به هر روی، شما معمولا با تصویر و مفهوم و به ویژه مفهوم تاریخی آن آشناییدارید….آن عکسی که منتشر کرده اید + شعر آن دختر خانم تفنگچی، در این تاریخ مفهومخاصی دارد. حال ممکن است که این مفهوم به ذهن شما راه نیافته باشد. در نتیجه من آنرا یادآوری کردم. آیا نیاز هست که توضیح بدهم نمی دانم. البته توضیح داده ام ،مقالات متعددی دربارۀ طرح امپراتوری و به ویژه در رابطه با سوریه منتشر کرده ام، کهاگر لطف کنید و نکاهی به آنها بیاندارید نیازی به تکرار های من نخواهدبود.

ولی در مورد پرسش های شما که شاهکار من کدام بوده و یا تا چه اندازه ضدامپریالیست هستم…باید عرض کنم که به یک عبارت کلی  از دیدگاه من، ما همهکاندیداهای جهان فرهنگ و هنر هستیم، و هیچ تضمینی برای هیچ کس وجود ندارد – تااطلاع ثانوی –  قضاوت با شما ودیگران و تاریخ خواهد بود. و هیچ کس هم نمی تواندتصمیم بگیرد که شاهکار به وجود بیاورد. می تواند مدعی آن شود ولی من فعلا چنینادعایی ندارم.

البته من نیز نیّت های کاملا مشخصی دارم که در واقع بیشتر به شکلپژوهش و بررسی مطرح است تا چیز دیگری، پژوهش و بررسی پیرامون موضوع تشخیص اثر هنریاصیل.

در آینده فهرستی از کارهای انجام شده درگاهنامه هنر و مبارزه را منتشر خواهم کرد که رفع ابهام شود.

این بحث ها اگرآزارتان می دهد، فراموش کنید، قصد من تنها هشدار بود که مبادا ناخواسته با القاعدهو اروپایی ها و آمریکایی ها هم پیاله شوید ویا این که به طور کلی مداخلاتجنایتکارانۀ آمریکا و اروپا را به عنوان مداخلۀ بشر دوستانه تعبیر کنید.

در پایانیادآوری می کنم کهاگر مایل به دریافت گاهنامۀ هنر و مبارزه نیستید لطفا اعلامکنید تا نامتان از فهرست حذف شود.

با احترام

حمید محوی

گاهنامۀ هنر ومبارزه

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این نوشته در اوت 29, 2011 بدست فرستاده شد.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: