ابراهیم شیری

سیاسی – اجتماعی – اقتصادی (تحلیلی- تحقیقی)

علیه جنگ ناتو علیه لیبی به پا خیزیم!

گاهنامۀ هنر و مبارزه

25 اوت 2011

روزنامۀ انترنتی حزب کمونیست کانادا

 (ترجمه توسط حمید محوی)

23 اوت 2011

1

علیه جنگ ناتو علیه لیبی به پا خیزیم! لیبی به مردم لیبی تعلق دارد و نه به ناتو و مزدورانش!

2

با اعلام ورود ناو موشک انداز «یو اس اس کارنی»

USS Carney

خشونت علیه مردم بالا گرفت

به گزارش جمیله قادر

3

پیشگفتار مترجم :

دوستان و خوانندگان دائمی گاهنامۀ هنر و مبارزه به روشنی با مواضع و منابع اطلاعاتی ما در رابطه با استراتژی نوین ایالات متحده و طرح نظامی اش برای تسخیر 7 کشور که ایران هفتمین و آخرین خواهد بود، و علاوه بر این ترور مردم جهان از دوران بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی توسط زرادخانۀ اتمی پنتاگون… آشنایی دارند. و اگر چه همه چیز روشن است با این وجود اگر این نوشته را توهین به هوش و ذکاوت خودتان تعبیر نکنید، محض یادآوری و برای رفع هر گونه ابهامی، با توجه به حجم تبلیغات اپوزیسیون های مزدور ایرانی در خارج از کشور، از طریق سایت ها و برخی شخصیت های پرورشی به نفع مداخلات «بشر دوستانه» (در واقع جنایت کارانه) آشکارا و یا به شکل کاملا ماهرانه ای از ناتو دفاع می کنند – به عنوان مثال، می توانیم از جلال ایجادی (نام فرانسوی اش دیدیه ایجادی) که یکی از نمونه های ماهرانۀ دفاع از جنایات ایالات متحده و اتحادیۀ اروپا و ناتو در طیف اپوزیسیون ایرانی است نام ببریم که خود را مدافع طبیعت نیز معرفی می کند (اکولوژیست)، و حتما استفاده از اورانیوم رقیق شده و تاماهاک ها و هلفایرهایی که از زیر بال پرداتورها و با فشار روی کیبورد هایی که در فاصلۀ ده هزار کیلومتری در نوادا قرار دارد، روی سر زن و بچه های مردم لیبی و آشپز سنگالی که به عنوان هدف استراتژیک پنتاگون روی اکران کامپیوتر شناسایی شده، پرتاب می شود…همۀ اینها را حتما مداخلۀ بشر دوستانه و از موارد حفاظت از محیط زیست تعبیر می کند… و با این که از خسارات طبیعی در ایران که همۀ آن را نیز به مدیریت قرون وسطایی جمهوری اسلامی نسبت می دهد، ولی از سوی دیگر چشمش را به روی بزرگترین تخریب محیط زیست می بندد که توسط بمباران های اتمی تاکتیک  آمریکا و اروپا انجام گرفته…و احتمالا آب شدن هشتاد درصد از برف های کلیمانجارو را نیز به مدیریت جمهوری اسلامی نسبت می دهد. متأسفانه چنین انتقاداتی موجب شده است که برخی –  بین صادق ترین آنها – این توهم در ذهنشان ایجاد شود که من – حمید محوی – از جمهوری اسلامی دفاع می کنم، و یا جیره بگیر آنها هستم. ولی چنین نیست، من جیره بگیر هیچ کس نیستم و از جمهوری اسلامی نیز دفاع نمی کنم. برای اپوزیسیون های مزدور و راه گم کرده ها، قابل تصور و قابل درک نیست که – به عنوان مثال –  در حملۀ نظامی به ایران و یا هر نوع خشونت دیگری توسط نظام بهیمی سرمایه داری جهانی علیه خلق های بی دفاع جهان، به هدف چپاول منابع طبیعی آنها – پیش از همه، با کمونیست های واقعی روبرو شوند (چون که کمونیست های دروغی هم وجود دارد، مثل آذر ماجدی و دوستانش). علت این است که کمونیست ها به سیر تحولی بشر و جامعۀ بشری اعتقاد دارند، و این سیر تحولی را نیز محصول مبارزات متشکل خود انسان ها می دانند. در نتیجه سیر تحولی را نیز در مفهوم بالندۀ آن تعبیر می کنند و برای آن مبارزه می کنند. نتیجۀ اخلاقی : بین مبارزۀ طبقاتی برای تحقق آرزومندی های والا برای تسلط بر  فرهنگ و طبیعت از یک سو  و همکاری با «بلاک واتر» و تبدیل شدن به مزدور برای تحقق اهداف امپریالیسم جهانی و نتایج اسفناک آن برای تمام بشریت از سوی دیگر، تفاوت از زمین تا آسمان است.

جلال ایجادی مدتی است که توسط سایت مزدور امپریالیسم جهانی سایت رنگین کمان به مدیریت فرهنگ قاسمی، از ایجاد آلترناتیو برای ایران و از اپوزیسیون سوریه حرف می زند. در حالی که با توجه به گزارشات اخیر دربارۀ حوادث سوریه، ما به روشنی می دانیم اپوزیسیون مزدور سوریه با چه کسانی هم پیاله شده است : القاعده، اخوان المسلمین…و ایجاد بلوا و کشتار یا نمایش های غیر واقعی و ساختگی…و همۀ این کارها برای تسریع بخشیدن به مداخلۀ (به اصطلاح) بشردوستانۀ ناتو علیه سوریه، که متعاقبا باید به عنوان پلی برای حمله به ایران مورد استفادۀ ناتو قرار گیرد، و یعنی جنگ و تخریب زیر بناهای کشور سوریه که از هم اکنون توسط باندهای مسلح به دست مسلمانان افراطی به همکاری ناتو و به پدر خواندگی ترکیه، علیه دولت بشار الاسد در شرف تکوین است. تمام این گزارشات، امروز بسیاری از مسائل را در رابطه با اپوزیسیون مزدور ایران در پیوند با طرح های امپریالیستی و استعماری روشن می سازد، و نه تنها ترور متخصصین فنی و پرولتاریای فنی و ماهر ایران را توضیح می دهد بلکه ترور ندا آقاسلطان و بخش گسترده ای از ناآرامی ها و خسارات جانی را توضیح می دهد که طی جنبش سبز، متأسفانه به وقوع پیوست.

حمید محوی

پاریس، 25 اوت 2011 

روزنامۀ انترنتی

حزب کمونیست کانادا

23 اوت 2011

1

علیه جنگ ناتو علیه لیبی به پا خیزیم!

لیبی به مردم لیبی تعلق دارد و نه به ناتو و مزدورانش!

 

رسانه ها در سر تا سر جهان پس از برپا کردن عملیات جنایتکارانۀ «سقوط پری دریایی»(1) توسط ناتو، در صفحۀ اوّل نوشتند : شورشیان بخش مهمی از طرابلس، پایتخت لیبی را که دژ دولت بود اشغال کرده اند.

ولی منابع خبری مستقل دیگری به چنین گزارشاتی معترض هستند و اعلامیه های فعلی ناتو را جزء عملیات «شوک و بهت» می دانند که هدفش ایجاد فضای آشوب بین مردم و فشار آوردن برای تسلیم شدن آنها است. اسکادران های مرگ که متشکل از نیروهای ویژه می باشد، با لباس و پوشش شورشی، و با تیراندازان ماهر فضای آشوب و ناامنی ایجاد کرده اند.

به این ترتیب، روزنامه نگاران رسانه های کشورهای ناتو و به حساب دولت های جنگ طلب اهداف مناسب برای بمباران را تشخیص داده و گزارش می دهند (مترجم : در واقع این نوع روزنامه نگاران که پیش از این توسط مهدی ناظم رعایا در سایت میشل شوسودوسکی دربارۀ آنها گزارش داده است، مانند سی ان ان، نقش یگان شناسایی و طلایه را برای یگان های تهاجمی ایفا می کنند).

ادعا می کنند که بمباران جنایتکارانه شان روی پایتخت لیبی توسط ناتو قابل توجیه است زیرا از دیدگاه نظامی چندین هفته با بن بست روبرو بودند و هدف این حمله برای جلوگیری کردن از کشتار مردم توسط رهبران لیبی و جلوگیری از کشتار شهروندان توسط سرهنگ معمر قذافی ضروری بوده است. ولی فراموش می کنند که مشخصا بگویند که بن بست آنها نتیجۀ مقاومت جانانۀ نیروهای دولت لیبی در مقابل ناتو و به اصطلاح شورشیان، و در عین حال نبود پشتیبانی مردمی از شورای موقت ملی بوده است.

ناتو به جای آن که در جستجوی راه حل مسالمت آمیز و ایجاد فضا برای مذاکره باشد، به عملیات نظامی شدت بخشیده است و حضور مزدوران نظامی و پشتیبانی هایش را کتمان کرده و جنگ در لیبی را جنگ قبایل لیبی معرفی می کند. در حالی که جنگ در لیبی چیزی به جز مداخلۀ نظامی ناتو نیست.

حزب کمونیست کانادا(مارکسیست-لنینیست) مردم کانادا را فرا می خواند تا علیه عملیات تجاوزکارانۀ ناتو در لیبی فعالانه مخالفت خودشان را اعلام کنند و انها را مسئول جنایات جنگی و برهم زدن صلح و آرامش بدانند. ما به همچنین باید علیه هم کاری دولت کانادا با این جنایت آشکار و پر اهمیت مبارزات خودمان را افزایش دهیم.

مداخلۀ ناتو که دولت هارپر کانادا را با آن هم راه ساخته استف یک دولت جنایتکار بوده و صلح جهانی را به خطر انداخته است.

ناتو و شورشیان اعلام پیروزی کرده اند و مدعی شده اند که در حال آماده سازی طرح پس از جنگ هستند که لیبی از این پس تحت نظارت شورای موقت ملی اداره خواهد شد. در نتیجه آن چه به عناصر تعیین مرتبط می باشد، یعنی سرنوشت هدایت لیبیف این پیروزی خیلی کوتاه مدت خواهد بود. مردم لیبی هیچ گاه به آرمان هایشان را برای لیبی آزاد و تاریخشان خیانت نخواهند کرد، تاریخی مملو از مبارزات قهرمانانۀ ضد استعماری. نتایج پایان عملیات «سقوط پری دریایی» یا هر نوع عملیات دیگر از جانب ناتو هر چه باشد اهمیت خاصی نخواهد داشت، زیرا تا وقتی که مداخلات امپریالیستی وجود داشته باشد، جنگ ادامه خواهد یافت.

مردم لیبی، مردمی با متاعت هستند، مثل مردم عراق و افغانستان، و هرگز اجازه نخواهند داد که قدرت خارجی یا قدرت های مزدور و جیره بگیر برای سرنوشت آنها تصمیم بگیرند. مردم مقاومت خواهند کرد، و با خشونت امپراتوری مقابله خواهند کرد، اسرای گوآنتانامو و یوگوسلاوی از جمله خشونت هایی است که خودآگاه بشریت را برای همیشه متأثر ساخته و هرگز فراموش نخواهد شد.

کانادایی ها باید در رویارویی با رویدادهایی که در شرف وقوع است و روزنامه نگارانی که به مأموران تجسسی جنگ تجاوزکارانه تبدیل شده اند، بیش از همیشه، هوشیار باشند. تحریف خبری به هدف محروم ساختن مردم از امکان اقدام برای دفاع از حق تعیین سرنوشت خلق لیبی به دست خلق لیبی، به دور از هر گونه مداخلۀ خارجی انجام می گیرد. تحریف خبری در عین حال به مانعی برای تحقق آرمان های صلح طلبانۀ مردم جهان تبدیل شده است، زیرا خشونت ناتو را به عنوان مداخلۀ «بشر دوستانه» معرفی کرده و بر عکس مخالفت و مقاومت مردم علیه خشونت ناتو می باشد که مشکل ایجاد می کند.

تحریف خبری از  سوی دیگر در پی تزریق بینشی خاص در اذهان عمومی می باشد، که گویی خشونت نظامی تنها راه حل منازعات ملی یا بین المللی بوده و خطر جنگ جهانی سوّم را دور می سازد.

به خشونت امپریالیست «بشر دوستانه» و ناتو علیه لیبی، بگوییم نه، بس است!

به راه حل نظامی برای حل مسائل ملی و بین المللی، بگوییم نه، بس است!

حذف کانادا از ناتو!

2

با اعلام ورود ناو موشک انداز «یو اس اس کارنی»

USS Carney

خشونت علیه مردم بالا گرفت

به گزارش جمیله قادر


تهدید ناتو خیلی نگران کننده به نظر می رسد زیرا می دانیم که کشتی جنگی موشک انداز «ی واس اس کارنی» به نزدیکی مالت رسیده و می گویند که مأموریت آن سه ماهه و هدفش پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا در منطقه است. این ناو جنگی به ششمین ناوگان امریکا تعلق دارد و مآموریتش شرکت در موضع گیری نیروی دریایی ایالات متحده و کشورهای اروپایی، در سطح جهانی می باشد.

. – Video: Mahdi Darius Nazemroaya, Russia Today,
22 août 2011 –

http://www.youtube.com/watch?v=7iroUkvyu-Q&feature=player_embedded#t=0s

پانوشت

Mermaid Dawn (1

+نوشته شده در 25 Aug 2011ساعت 3:44 قبل از ظهر توسط گاهنامۀ هنر و مبارزه

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

اطلاعات

این نوشته در اوت 25, 2011 بدست فرستاده شد.
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: